Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 2,871,868,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 324,026,681,-  16.03%  Rp. 1,696,731,319,- 
2. Februari Rp. 103,543,929,-  5.12%  Rp. 1,917,214,071,- 
3. Maret Rp. 116,995,823,-  5.79%  Rp. 1,903,762,177,- 
4. April  Rp. 131,520,894,-  6,51%  Rp. 1,574,964,425,- 
5. Mei Rp. 223,122,412,- 11.04% Rp. 1,797,635,588,-
6. Juni Rp. 120,635,650,- 5.97% Rp.1,900,122,350,-
7. Juli Rp. 258.137.120,- 8.99% Rp.1,792,994,836,-
8. Agustus          Rp. 150.538.942,-             7.45%            Rp.1,870,219,058,-
9. September  Rp. 151.269.218,-  7.49%  Rp.1,869,488,782,-
10. Oktober   Rp. 150,349,218,-   8.90%   Rp.1,539,008,782,-
11. November      
12. Desember      

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 426,110,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 77,553,931,-  22.17% Rp. 272,256,069,- 
2. Februari Rp. 21,644,005,-  6.19% Rp. 328,165,995,- 
3. Maret Rp. 26,942,482,-  7.70% Rp. 322,867,518,- 
4. April Rp. 28,967,444,-  8,28%  Rp. 272,256,069,- 
5. Mei Rp. 63,935,020,-  15.00%   Rp. 362,174,980,- 
6. Juni Rp. 21,106,516,-  4.95%   Rp. 418,003,484,- 
7. Juli Rp. 30,373,956,-   6.92%    Rp. 408,736,044,- 
8. Agustus Rp. 20,305,986,-  4.62% Rp. 418,804,014,- 
9. September Rp. 35,158,637,-   8.01% Rp. 403,951,363,- 
10. Oktober Rp. 50,300,483,-    11.46% Rp. 388,809,517,- 
11. November      
12. Desember      

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 425,000,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
2. Februari Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
3. Maret Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
4. April Rp. 0,-  0,0% Rp. 300,000,000,- 
5. Mei Rp. 245,322,000,-  57.72%  Rp. 179,678,000,- 
6. Juni Rp. 0,-  0,0%  Rp. 179,678,000,- 
7. Juli Rp. 0,-  0,0%     Rp. 179,678,000,-  
8. Agustus Rp. 48.200.000,-   11,34% Rp. 376,800,000,- 
9. September Rp. 85.371.000,-   20,09% Rp. 339,629,000,- 
10. Oktober Rp. 0,-    0% Rp. 46,107,000,-  
11. November      
12. Desember      

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 1,500,000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

PERSENTASE

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
2. Februari Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
3. Maret Rp. 0,-  0,0%  Rp. 1,500,000,- 
4. April Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
5. Mei Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
6. Juni Rp. 0,-  0,0% Rp. 1,500,000,- 
7. Juli Rp. 0,-   0,0%  Rp. 1,500,000,-  
8. Agustus Rp. 1.148.000,-   76,53% Rp. 352,000,-  
9. September Rp. 0,-     0% Rp. 352,000,- 
10. Oktober Rp. 0,-      0% Rp. 352,000,- 
11. November      
12. Desember